کاربرد قانون جذب

کاربرد قانون جذب
همانطور که از نام قانون جذب نیز بر می آید، این قانون درست همانند دیگر قوانین موجود در زندگی، به انسان و نحوه ی زندگی او نظم می بخشد و به این ترتیب زندگی ما را دستخوش تغییراتی می کند. مطابق با این قانون، چیز های مشابه در جهان، یکدیگر را جذب کرده و خداوند که در واقع سرچشمه ی تمام انرژی هاست و کائنات را با نظم در کنار یکدیگر آفریده است، طوری برنامه ریزی کرده انسان اختیار دارد و می تواند با انتخاب و عمل، زندگی خود را تغییر داده و ان چه را که می خواهد خلق نماید.
در واقع ذهن انسان با قدرت و عظمت خداوند، طوری تنظیم شده است که می تواند با فرستادن ارتعاشات و انرژی های همسو با خواسته ها و آرزو ها، آن ها را جذب کرده و در مسیر آن ها قدم بردارد.
قانون جذب چگونه در زندگی ما تاثیر می گذارد؟
قانون جذب متعلق به امروز و دیروز نبوده و از ازل تا به ابد در جریان زندگی همه ی انسان ها وجود داشته و دارد. بنابراین این قانون حتی بدون ان که شما به آن فکر کنید و یا اطلاعاتی در خصوص ان داشته باشید نیز در جریان است و اتفاقات خوب وبد را برای انسان رقم می زند. اما یادگیری این قانون می تواند برای انسان ها یک فرصت فوق العاده برای کسب دانش، تجربیات و آرزو های حتی به ظاهر محال باشد.
انسان می تواند با قرار دادن خود در معرض این قانون، نتیجه ی مورد نظر را کسب کرده و از آن در جای جای زندگی خود استفاده نماید. شاید بسیاری از افراد بر این باور باشند که این قانون تنها در شرایط خاصی همچون تمایل و یا اعتقاد به استفاده از آن، فعال می شود و می تواند بر زندگی ایشان تاثیر گذارد اما در واقع قانون جذب درست همانند دیگر قوانین حاکم بر جهان نظیر قانون جاذبه، در تمامی ابعاد زندگی ما در جریان است و تنها کافیست که ما خود را در معرض این قانون قرار دهیم تا به خواسته هایمان برسیم.
آیا اگر کسی به قانون جاذبه اعتقادی نداشته باشد، این قانون برای او عمل نکرده و او در فضا معلق می شود؟ قطعا پاسخ خیر است. در خصوص قانون جذب نی قضیه به همین منوال است یعنی چه من و شما این قانون را باور داشته باشیم یا به آن اعتقادی نداشته باشیم و یا اصلا به طور کلی آن را بشناسیم یا نشناسیم، این قانون به هر حال در جهان پیرامون ما در جریان است.
در این میان افراد باهوش و توانایی هستند که از این قانون به نفع رسیدن به خواسته ها و آرزو هایشان استفاده کرده و از ان بهره می برند و افرادی نیز هستند که بدون توجه به آن، با احساس ناامیدی و یاس خود کنار آمده و گوشه نشینیف عزلت و نرسیدن به خواسته ها را جزئی از زندگی می دانند و با آن کنار می آیند.
تصمیم با شماست که از این قانون و تمامی مجرا های موجود در آن برای رسیدن به خواسته های خود استفاده کنید و زندگی سراسر امید و آرزو را برای خود بسازید و یا در گوشه ای دنج بنشینید و در حسرت آرزو های دست نیافته در انتظار مرگ بمانید!
قانون جذب و انرژی ها
شاید بار ها برای شما هم اتفاق افتاده است که چیزی را خواسته اید بعد از گذشت مدت کمی به آن دست یافته اید. در چنین مواردی حتما بسیار شگفت زده شده اید و با دهانی باز در عجب هستید که چه اتفاقی افتاده است که آرزوی شما به این سرعت تبدیل به واقعیت شد و حتی گاهی بگویید که کاش چیز بزرگ تر و بهتری را آرزو می کردم.
مطمئن باشید که در چنین مواردی، مهم ترین نکته در رسیدن شما به خواسته هایتان، قانون جذب بوده است. قانون جذب بیشترین تاثیر را در زندگی انسان ها داشته و در تمامی لحظات زندگی با آنان همراه است. در واقع قانون جذب و انرژی های جهان هستی مدام در رفت و امد هستند و شاید منتظر شنیدن خواسته ها و آرزو های شما می باشند تا آن ها در مسیر خود قرار داده و به آن ها جامه ی عمل بپوشانند.
در واقع قانون جذب همیشه در زندگی جاری و ساری بوده است اما این افراد و اسنان ها هستند که با یادگیری و آموزش نحوه ی فعال کردن و به کار گیری آن، موجب می شوند تا خواسته هایشان به واقعیت بدل شده و از زندگی لذت ببرند. تعیین خواسته ها به همراه احساسات مثبت و به نوعی مثبت اندیشی و خواستن می تواند در کنار تلاش و تکاپو و حرکت به سوی آرزو ها، شما را به هر ان چه که می خواهید نائل آورد. در واقع هر گامی که شما برای رسیدن به خواسته هایتان بر می دارید، بخشی از انرژی های تاثیرگذار شما بوده که با ایجاد فرکانسی همسو با ارتعاشات و انرژی های موجود در جهان، موجب اتفاق افتادن آن آرزو و یا خواسته می شود.
آهنربایی به نام انسان
برای آن که کاربرد قانون جذب را بهتر درک کنید، می توانید خودتان را یک آهنربا تصور کنید. اگر شما آهنربا باشید چه چیز هایی را جذب می کنید؟ پول؟ ثروت؟ مقام؟ سلامتی؟ عشق؟
باور کنید که شما در طول زندگی خود مدام در حال جذب احساسات و افکار مثبت و منفی فراوانی هستید که حتی گاه خودتان نیز از وجود آن ها بی اطلاع بوده و تنها در ذهن خود به دنبال پاسخی منطقی برای آن ها هستید. در واقع شما همان چیز هایی را که به آن فکر می کنید، جذب کرده و در زندگی خود وارد می کنید.
• اگر مدام به چاقی و اضافه وزن فکر کنید، قطعا نمی توانید لاغر شوید.
• اگر مدام به فقر و فلاکت و بدبختی و بی پولی فکر کنید، نمی توانید ثروت را به خود جذب کنید.
• اگر مدام در فکر جنگ و درگیری و کشتار هستید، نمی توانید امنیت و آرامش را جذب کرده و تجربه نمایید.
بدون استثنا، انسان ها به هر آن چه که فکر می کنند چه خوب باشد و چه بد، در حال جذب آن هستند. بنابراین یقین بدانید که حتی برای کوچکترین خواسته های خود، می توانید به کمک کاربرد قانون جذب و با تمرکز بر روی ذهن و فکر و اندیشه های خود، آن چیز را وارد زندگی خود کرده و از آن لذت ببرید.
منبع :

https://www.parvaresheafkar.com/law-attraction/

Related posts

Leave a Comment