ماه: جولای 2020

با کیفیت و ارزان اقامت در هتل در محلی پنجاب هند

محلی در حال توسعه یک شهرستان است. هنوز هم این سنت و فرهنگ ارزشمند توسط مردم محلی. این یک جای خوب برای بازدید, برای, تاریخی, ماجراجویی. شاهد نوسازی آن و ادغام تاریخچه و حاضر است. برنامه ریزی تعطیلات تعطیلات به...