۲ کشته و ۲ مصدوم درپی واژگونی خودرو در جاده کلیبر

Leave a Comment