یافته جدید: انتقال کرونا از طریق هوا منتقل می‌شودسازمان جهانی بهداشت رسماً پنجشنبه اعلام کرد ویروس کرونای جدید می‌تواند در اماکن سرپوشیده در هوا معلق شده و از فردی به فردی دیگر منتقل شود.Source link

Related posts

Leave a Comment