گفتگوی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره سوریه و لیبی

Leave a Comment