کرونا چه اثرات قانونی بر قرارداهای مختلف مدارس غیر انتفاعی و مهدکودک ها خواهد داشت؟کرونا وقتی آمد در ابتدا فقط یک ویروس ناشناخته بود که موجب بیماری مرگباری می شد اما در حال حاضر که تمام دنیا سرگرم دست و پنجه نرم کردن با این معضل هستند کم کم آثار مستقیم و غیر مستقیم شیوع این ویروس بر مسائل دیگر و زندگی رومزه مردم نمایان می شود.Source link

Related posts

Leave a Comment