کدام مناطق بیشترین آلودگی صوتی را دارند؟

[ad_1]

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین ۲ محدوده بزرگراه بسیج و ۱۷شهریور آلودگی صوتی خطرناک دارند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment