ژاپن به ایران پیشنهاد مبادله نفت با غلات داده بود

Leave a Comment