پلیس هند مانع برگزاری نماز عید قربان شدپلیس و نیرو‌های امنیتی هند با مسدود کردن مسیر‌های منتهی به مساجد مانع حضور مسلمانان کشمیر برای اجرای فریضه نماز عید قربان شدند.Source link

Related posts

Leave a Comment