پاسخ قالیباف به ترامپ با آیه‌ای از سوره محمد(ص)

Leave a Comment