واکنش روسیه به گزارش ضدایرانی آژانس

[ad_1]

نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین تاکید کرد که هیچ دلیلی درباره بزرگ نمایی مسائل اخیر میان ایران و آژانس نیست.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment