واکسیناسیون کرونا در روسیه از مهرماه آغاز می‌شودوزیر بهداشت روسیه اعلام کرد که واکسیناسیون گسترده در برابر کرونا در این کشور از اکتبر آغاز می‌شود و واکسن کرونا بدون هزینه و رایگان خواهد بود.Source link

Related posts

Leave a Comment