هنوز از اقدامات کشور در تولید واکسن رونمایی نشده

[ad_1]

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز دنیا شیوه ایران در مبارزه با کرونا را به عنوان یک الگوی موفق مورد استناد قرار می‌دهد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment