هشدار کارشناسان درخصوص کاهش فرزندآوری

[ad_1]

کارشناس جمعیت گفت: بر اساس پنجره جمعیتی باید دو سوم جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن داشته باشند که ۷۲ درصد جمعیت کشور در این سنین هستند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment