هشدار‌سازمان‌جاسوسی‌کانادا‌پیش‌از‌دستگیری‌مدیر‌هوآوی

[ad_1]

بر اساس اسناد جدیدی که در پرونده دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی توسط کانادا به چشم می‌خورد سازمان جاسوسی کانادا نسبت به بدتر شدن رابطه با چین و شکل‌گیری شوک جهانی در پی این اقدام هشدار داده بود.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment