هر کشوری بجز رژیم اشغالگر می‌تواند به لبنان کمک کند

Leave a Comment