مقصر حادثه کلینیک سینا مشخص شد؟

[ad_1]

شهردار منطقه یک شهرداری تهران گفت: وزارت بهداشت پروانه تاسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است و ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده بودیم.

[ad_2]

Source link

ایندکسر

Related posts

Leave a Comment