معاون وزیر کشور: دوران «ساحل اختصاصی» به سرآمد

[ad_1]

معاون وزیر کشور گفت: به دستور وزیر کشور شناسایی تصرفات غیرقانونی اراضی دریای خزر انجام شد و ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی خزر معادل ۲۰ درصد نوار ساحلی خزر در تصرف غیرقانونی برخی دستگاه‌ها است.

[ad_2]

Source link

ایندکسر

Related posts

Leave a Comment