مردم سوریه مانع از حرکت کاروان نظامی آمریکا شدند

Leave a Comment