مردم حق دارند از آرای نمایندگان خود مطلع باشند/ نماینده‌ای که با مردم شفاف نیست، قطعا مشکل دارد

[ad_1]


غرضی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع مردم از رای نمایندگان از حقوق عامه آنهاست از این رو اگر شفافیت رای نمایندگان وجود نداشته باشد روند حمایتی مردم از مجلس و نمایندگانشان کاهش پیدا می کند؛ چرا که نماینده ای که با مردم شفاف نیست بدون شک گیر و مشکلی در کار خود دارد که با اصل شفافیت در تضاد است…

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment