مجوز رائفی پور هوا شد؟

[ad_1]

«زهرا عابدینی» درخصوص اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای صدور مجوز فعالیت برای سازمان‌های مردم نهاد گفت: مراجع متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های گروهی در قالب سازمان مردم نهاد در قوانین و مقررات جاری کشور تعیین شده‌اند و صدور مجوز توسط هر دستگاه دیگری به غیر از مراجع قانونی تعیین شده، فاقد وجاهت حقوقی است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment