مجلس‌تکلیف‌صدور‌مجوز‌تشکل‌های‌صنفی‌را‌مشخص‌کند

[ad_1]

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بر لزوم تعیین تکلیف مرجع صدور مجوز به تشکل‌های صنفی و تخصصی تاکید کرد و گفت: از کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس می‌خواهیم با جدیت این موضوع را پیگیری و به هر نحو که صلاح می‌دانند آنرا تعیین تکلیف کنند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment