مجازات ۵۴ میلیون مصری که در انتخابات شرکت نکردند

[ad_1]

کمیته عالی انتخابات مصر، واجدان شرایط رأی دهی که در انتخابات مجلس سنا مشارکت نکردند را به دادسرای عمومی ارجاع داد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment