ماجرای خانواده‌ای ۲۰ نفره که ۷ نفر از آن‌ها کرونا گرفتند

[ad_1]

روایت این خانه، روایت هر آنچه است که در این پنچ ماه بر کل زمین گذشته است؛ ساختمانی سه طبقه، خانواده‌ای ۲۰ نفره و ویروسی که ۴۰ روز پیش وارد آن شد، تاکنون هفت نفر از اهالیش را آلوده کرده و هنوز خارج نشده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment