لبنان چگونه به صحنه رقابت میان فرانسه و ترکیه تبدیل شده است!؟

[ad_1]


لبنان پس از انفجار ماه گذشته به صحنه رقابت های جدیدی میان بازیگران منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است و در این میان، شاهد افزایش تحرکات و بازیگری ترکیه در معادلات این کشور هستیم.  تلاش مجدد ترکیه برای نفوذ در لبنان و تبدیل شدن به یکی از بازیگران موثر پس از انفجار مهیب لبنان آغاز شد که منجر به افزایش حساسیت های سایر بازیگران و از جمله فرانسه، امارات، مصر و عربستان شده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment