قتل فجیع زن ۲۳ ساله و کودک یک ساله اش در خانه!

[ad_1]

شوهر این زن به‌خاطر نگرانی به خانه سرکشی می‌کند که صحنه کشته شدن زن و کودکش را می‌بیند و در بررسی‌ها از صحنه قتل چاقویی که قاتل از آن برای کشتن زن ۲۳ ساله و کودک یکساله‌اش استفاده کرده بود، کشف شد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment