طرحی که مجازات حبس تعزیری را کاهش داد اما به ابهامات پایان نداد!

[ad_1]


این طرح که هدف از ارائه آن از سوی امضاءکنندگان طرح، «کاستن از جمعیت زندان‌ها و صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به اداره زندانها» اعلام شده، تغییرات مهمی را در قوانین مربوط به سه حوزه حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری به دنیال خواهد داشت.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment