شورای‌نگهبا‌ن‌هنوز‌پاسخ‌اعتراض‌به‌اعتبارنامه‌تاجگردون‌را‌نداده

[ad_1]

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه پاسخ شورای نگهبان به نامه اول اعتراضی به اعتبارنامه تاجگردون بوده نه نامه دوم گفت: شعبه رسیدگی کننده به اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه منتخب گچساران و مجلس تصمیم‌گیر نهایی وضعیت اعتبارنامه‌هاست.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment