سوگواری محرم در تهران قدیم از قاجار تا پهلوی

[ad_1]

مقارن با حکومت شیعه‌‍ مذهب آل بویه در ایران عزاداری برای امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یاران با وفایش باب شد. آیینی که در طول زمان با تغییرات سلسله‌های پادشاهی و فراز و فرود‌های تاریخی‏، سیاست‌های سختگیرانه دولت‌ها‏ و ممنوعیت‍ها هرگز چراغش خاموش نشد. نگاهی داریم به آداب و آیین‌های محرم در میان اهالی پایتخت در دوره‌های قاجار و پهلوی.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment