سرعت باد در زابل به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید

Leave a Comment