سازمان تبلیغات: وزارت صمت هیچ ارزاقی به هیئات نداده

[ad_1]

مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: علی‌رغم دوجلسه تنظیم بازار و مصوبه چهارشنبه گذشته، وزارت صمت تاکنون هیچ ارزاقی برای کمک‌های مؤمنانه از سمت وزارت صمت به هیئات مذهبی نرسیده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment