زنگنه: به خاطر مصالح کشور سکوت می‌کنم

[ad_1]

وزیر نفت در پاسخ به منتقدان خود گفت: اگر ‌سکوت می‌کنم به خاطر مصلحت کشور است، زیرا در دعوا نان ما در نمی‌آید و خدمت نیاز به آرامش دارد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment