رقبای احتمالی محسن هاشمی برای ریاست شورای شهر

[ad_1]

کمتر از چند روز به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران باقی‌مانده و بازار گمانه زنی‌ها در مورد این انتخابات داغ شده است. شنیده‌ها حکایت از این دارد که احمد مسجد جامعی، محمدجواد حق شناس و مرتضی الویری از جمله کسانی هستند که توسط برخی از اعضا به عنوان کاندیدای ریاست شورای شهر تهران مطرح شده‌اند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment