راهنمایی برای یک تازه بحباله نکاح در اوردن عروس برای تنظیم در یک خانواده ندار

[ad_1]

این ندار جامعه متعلق به جنوبی ترین بخش از کشور در Tamilnadu و ازدواج استادانه درست امر برای افرادی که متعلق به این جامعه است. مردم از این فرقه هستند و از نظر فرهنگی غنی و باور در سنت خود را به شدت اگر چه آنها بسیار ساده است در قلب و در نتیجه می شود آن را آسان برای newly-wed, عروس, تنظیم جدید در این خانواده و این بخشی جدایی ناپذیر از ندار ازدواج.

یک نگاه سریع در راهنمایی که می تواند کمک به یک newly-wed عروس برای تنظیم در یک ندار خانواده است.

  • پرداخت توجه به فرهنگ – به عنوان بخشی از فرهنگ و میراث فرهنگی این جامعه عروس برای ادای احترام به فرهنگ ندار خانواده است. مثلا newly-wed عروس برای دریافت تا در اوایل صبح و انجام مراسم مذهبی است که به طور خاص دستور او مادر در قانون. دست زدن پا از بزرگان در خانواده است که بخش مهمی از فرهنگ این جامعه است.
  • عادت های غذایی – مردم ندار جامعه هستند Brahmins متعلق به دولت Tamilnadu. عروس باید متبحر با سنتی وعده غذایی مصرف شده است که توسط مردم این جامعه است. مثلا vendakkaimayakkal و manohari برخی از ویژه غذاهای که عروس می تواند پس از ازدواج است. دانستن چگونه به طبخ غذاهای لذیذ برای تمام اعضای خانواده او کمک می کند تا برنده شدن قلب از شوهر و دیگر اعضای خانواده و این درست است که در مورد ندار ازدواج.
  • گل – عروس باید بدانید که چگونه برای زینت در ساری است که پوشیده شده توسط زنان در یک ندار خانواده است. او همچنین باید با استفاده از گل به کراوات موهای خود را پس از دوش گرفتن در صبح و آن را موثر در تنظیم با مردم پس از ازدواج. در واقع گل طلا و جواهر نقش مهمی در ازدواج است که در این جامعه است.
  • خروج از خانه – عروس باید اطلاع رسانی و بزرگان در خانواده قبل از خروج از خانه. در واقع این یک گزینه خوب برای newly-wed عروس به همراه شوهرش به مکان های مختلف برای تبدیل شدن به آشنا با بستگان که ماندن در نزدیکی خانه.
  • شرکت در مراسم – Newly-wed عروس برای شرکت در همه مراسم ها است که در خانواده. او برای درک اهمیت این مراسم که برگزار شد در خانواده و احترام به آن دسته از مفاهیم است.
  • لباس عروس – او به پوشیدن لباس های سنتی که معمولا فرسوده توسط مردم این جامعه است. او باید به دنبال دستورالعمل از سالمند و زنان در حال حاضر در خانواده وقتی که می آید به لباس او پس از ازدواج. در واقع اگر عروس متعلق به همان جامعه شایع است که او خواهد بود آشنا با بسیاری از مفاهیم هستند که معمولا به دنبال ندار خانواده.
  • نگرش دوستانه – عروس باید یک نگرش دوستانه و باید همیشه یک لبخند بر روی چهره خود را زمانی که او می شود یک بخشی از یک خانواده پس از ازدواج.

پس از این ساده و در عین حال نکات مهم می تواند کمک به یک تازه بحباله نکاح در اوردن عروس از ندار جامعه به رهبری یک زندگی زناشویی شاد.

[ad_2]

Related posts

Leave a Comment