حکم‌جلب برای۱۷ افسرعراقی به اتهام سرکوب‌تظاهرات

[ad_1]

دولت محلی در استان “ذی قار” در جنوب عراق ۱۷ حکم جلب برای تعدادی از افسران و مقامات محلی به اتهام سرکوب اعتراضات صادر کرده است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment