حال و روز پیک‌موتوری‌ها در روزهای کرونایی

[ad_1]

زیر آفتاب داغ تابستان یا روزهای قرنطینه کرونا؛ فرقی نمی‌کند؛ آنها را همیشه در شهر می‌بینیم که در رفت و آمدند. در ترافیک ویراژ می‌دهند و از لای ماشین‌ها راه دررو را پیدا می‌کنند تا قبل از اینکه غذا از دهان بیفتد، یا گیرنده دلواپس بسته ارسالی شود، آن را به دست مشتری برسانند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment