«جهان مصالحه‌ها» یا «منازعات پلتفرمی»؟

[ad_1]

اگر چه تحلیل‌های روان و ساده سازانه جناب دکتر ناظمی، آموزنده است، اما نمی‌توان از سویه‌ها و پیامدهای خواسته یا ناخواسته این ادبیات، نظیر اغتشاشات و عدم دقت‌های مفهومی و شاید به تعبیری بدبینانه‌تر مغالطات و سفسطه‌های نهفته در آن چشم پوشید.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment