جمع‌آوری امضا در مجلس برای برکناری روحانی

[ad_1]

جواد نیک بینجواد نیک بین نماینده کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن از استان خراسان رضوی در مجلس از جمع آوری امضاء برای ارائه “طرح عدم کفایت رئیس جمهور” خبر داد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment