توکلی: دولت ارائه کارت هوشمند غذا را جدی بگیرد

[ad_1]

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: استدعا می‌کنم که دولت ارائه کارت هوشمند غذا را جدی بگیرد و غذای مردم را تضمین سازد و گفته نشود که این کوپنیسم است.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment