تولید روزانه ۱۵۰‌هزار‌لیتر ضدعفونی‌کننده توسط وزارت‌دفاع

Leave a Comment