تمرین نظامی صهیونیست‌ها در نزدیکی مرز لبنان

Leave a Comment