تقابل جدید آمریکا و اروپا بر سر قواعد تحمیلی ترامپ در مورد اسرائیل!

[ad_1]


موضع منفی و قاطعانه اتحادیه اروپا و هشدار به اینکه چنین اقدامی مانعی بزرگ بر سرراه عضویت این دو دولت در اتحادیه اروپا ایجاد می کند نشان می دهدکه صربستان و کوزوو نمی توانند رویکرد منعت جویانه کنونی یعنی تلاش برای کسب رضایت آمریکا از یک سو و توقع عضویت در اتحادیه اروپا را از سوی دیگر همزمان دنبال کنند. به نظر میرسد این یک موضع اصولی علیه یکه‌تازی آمریکا است که با چند قطعنامه‌ شورای امنیت، رأی دادگاه لاهه و اصول حقوق بین‌الملل همخوانی دارد و میتواند یک تقابل جدید بین آمریکا و اروپا ایجاد کند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment