تغییر احتمالی تحریم‌های نفتی پس از انتخابات آمریکا

[ad_1]

رشد آهسته مصرف نفت رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ را تشدید کرد و باعث به راه افتادن جنگ قیمت بر سر سهم بازار و متعاقب آن سقوط قیمت‌ها شد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment