تعطیلی آشپزخانه و آبدارخانه ادارات برای مقابله با کرونا

[ad_1]

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به منظور ارتقای سطح بهداشتی محل کار کارمندان، تمامی سازمان ها موظف هستند تا فعالیت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها را تعطیل کنند و از پذیرایی در اتاق ها و جلسات خودداری کنند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment