ترامپ خواهان دیدار با پوتین قبل از انتخابات آمریکا است

Leave a Comment