ترامپ: ارسال دارو و تجهیزات به ایران تحریم نیست

[ad_1]

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی شد هیچ محدودیتی برای ارسال نیازهای زندگی و دارویی برای ایران وجود ندارد اما اطلاعات بیشتری ارائه نداد.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment