تبدیل زندان‌ های کشورهای اروپایی به کانون کرونا

[ad_1]

زندان ها و بازداشتگاه های اروپا در پی شیوع کرونا و ناتوانی در تامین تجهیزات مقابله ای زیر فشار گروه های حقوق بشری ناچار به کاهش جمعیت زندانیان کردند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment