بیانیه ایران، ترکیه و روسیه درباره حملات اسرائیل و نفت سوریه

Leave a Comment