بجای نیروهای نیابتی باید خود «اختاپوس» یعنی ایران را هدف قرار دهیم!

[ad_1]


سیاستمداران و مقامات نظامی رژیم اسرائیل که در سالیان گذشته پس از شکست هر راهبردی در برابر ایران، راهبرد دیگری را طراحی کردند، اکنون پا را فراتر گذاشته و از لزوم هدف قرار دادن مستقیم ایران سخن گفته اند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment