بازی کودکانِ‌ کار با کرونا

[ad_1]

سال‌هاست سر چهارراه و کنار خیابان می‌ایستند تا با دست‌های کوچک خود کمک‌خرج بزرگی باشند و در این روزهای سخت هم بازی با کرونا را به ماندن در خانه و کودکی ترجیح می‌دهند؛ شاید هم اجباری برای این کار دارند.

[ad_2]

Source link

Related posts

Leave a Comment